hArtfeelings logo
Cora Pol

Mediation

In die gevallen waarin u weer met elkaar verder wilt of moet, wilt u snel van een conflict af. Voor bijna elke ruzie of conflict bestaat een oplossing die voor u beiden acceptabel is. Maar vaak is de ruzie al zo hoog opgelopen, dat u die oplossing niet meer kunt zien. En wordt het conflict vertaalt naar een juridische oplossing. Mediation kan dat veranderen. Met mediation lost u zelf het probleem op, samen met de persoon waarmee u het conflict hebt. Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar, die u daarbij helpt. Ik breng de communicatie weer op gang, begeleid de gesprekken en bewaak het proces. Ik help partijen bij het vinden van een oplossing Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij en blijft onafhankelijk en neutraal.

Onderwerpen voor mediation

Conflict/meningsverschil tussen:

In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediation gesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.
Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij vrijwillig aan mediation willen meedoen.
Lees meer over mediation op www.adr-register.com en www.nmi-mediation.nl.
Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict. Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat u samen de wens hebt om een oplossing te vinden voor het probleem.

Cartoon

Pre-Mediation

Het inzetten van pre-mediation voorkomt mogelijk te verwachten conflicten in de toekomst.

Onderwerpen voor pre-mediation:

ADR gedragsregels